Členství

Institut pro rozvoj měst a obcí je zapsaný spolek, který si klade za úkol pomáhat městům a obcím v jejich rozvoji. Aby byl užitečným partnerem sdružuje významné společnosti a odborníky….. Členem Institutu se může stát především město nebo obec, ale také právnické nebo fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a především mají čistý morální kredit. Zájemce…

číst více

Odešel profesor Jiří Habel

S velikým zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek, 9.8.2018, zemřel výjimečný člověk, pan profesor Ing. Jiří Habel, DrSc. Poslední rozloučení bude 21. srpna 2018 v 10:15 v obřadní síni krematoria Praha – Motol.

číst více

Význam osvětlení v silničním provozu

Motto: Vidíme jen to, co je osvětlené V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém…

číst více

Delta Orinoka

Motto: Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Moliére – Lakomec Ještě před třemi roky žili indiáni na Orinoku nezasaženi civilizací spokojeně a šťastně. Až přijeli první turisté. Indiánům se zalíbilo pestré oblečení. Pak přišli na to, že potřebují motorové čluny místo kanoí. Najednou se neobejdou bez dieselagregátu. Byť ho mají jen…

číst více

Valná hromada – změna data

Valná hromada Institutu pro rozvoj měst a obcí se bude konat 19. dubna . Další podrobnosti budou následovat v nejbližších dnech. Těšíme se na vaši účast

číst více

Technika osvětlování XXVIII – Dny Josefa Lindy

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pořádají konferenci TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXVIII  DNY JOSEFA LINDY Konference je zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení. Konferenci podporuje také náš Institut. Vyjednali jsme také slevu. Stejnou jako mají členové České společnosti pro osvětlování. Více informací naleznete zde.  

číst více

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce – uvedení na pravou míru

Nedávno obdržely obce „Jednoduchou příručku…“ [1], která byla avizovaná v minulém čísle časopisu Pro města a obce [2]. Rád bych uvedl některá tvrzení onoho dokumentu na pravou míru. Především – Příručka není závazný dokument, jen doporučení. Nekvalifikované. Kdyby se na Příručce podíleli skuteční znalci, tak by neobsahovala dále popsané chyby.

číst více

Osvětlování neosvětlitelných komunikací

Jsou místa, kde od domu k domu jsou cesty daleké, a marné jest volání po zřízení vyhovujícího veřejného osvětlení. Není to možné bez nepřiměřených investic. Nebo prostě proto, že obecní pokladna zeje prázdnotou a dotační koruny jsou nedosažitelné. Ostatně, někdy by nepomohla ani dotace.

číst více

Příběh jednoho města

Bylo jednou jedno město… Radní toho města vypsali výběrové řízení na dodávku veřejného osvětlení. Moc se jim to nepovedlo.  Ale to by nebylo nejhorší, kdyby nevyhrál dodavatel, který nebyl právě solidní. Dodal jiná svítidla, než slíbil. Svítidla levná, jakoby poskládaná v nějaké garáží. Na první pohled nikdo nic nepoznal… 

číst více

Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona

Jak název napovídá, klíčovými hesly předmětného příspěvku[1] jsou veřejné osvětlení, obec a zákon (v širším smyslu [2]). Pokusíme se přiblížit, jak dané pojmy spolu souvisí a jaký závěr nám z jejich vztahu vyplývá. NENÍ OBEC JAKO OBEC Není nutno v obecné rovině objasňovat hesla „veřejné osvětlení“ či „obec“. Ať laik nebo profesionál, bez větších potíží dokáže…

číst více