Členství

Institut pro rozvoj měst a obcí je zapsaný spolek, který si klade za úkol pomáhat městům a obcím v jejich rozvoji. Aby byl užitečným partnerem sdružuje významné společnosti a odborníky….. Členem Institutu se může stát především město nebo obec, ale také právnické nebo fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a především mají čistý morální kredit. Zájemce…

číst více

Valná hromada – změna data

Valná hromada Institutu pro rozvoj měst a obcí se bude konat 19. dubna . Další podrobnosti budou následovat v nejbližších dnech. Těšíme se na vaši účast

číst více

Technika osvětlování XXVIII – Dny Josefa Lindy

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pořádají konferenci TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXVIII  DNY JOSEFA LINDY Konference je zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení. Konferenci podporuje také náš Institut. Vyjednali jsme také slevu. Stejnou jako mají členové České společnosti pro osvětlování. Více informací naleznete zde.  

číst více

Konference v Hluboké nad Vltavou

První konferenci začínající sezóny hostilo malebné prostředí Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou 13. března 2016. I v letošním roce je program konference doprovázen klubovými večery členů institutu. V úvodu konference přivítal účastníky starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa spolu s předsedou IRMO Tomášem Maixnerem. Po úvodním slově převzal roli moderátora Jiří Hochman a zahájil hlavní část…

číst více

Institut pro rozvoj měst a obcí – 2016/7

Bývá zvykem na konci či počátku roku rekapitulovat a zahledět se do budoucnosti. Učiním tak i já. Nikoliv za svoji osobu, ale za spolek, kterému mám tu čest předsedat. V loňském roce proběhlo několik akcí. Byla to například čtvrtletní setkání se zástupci měst a obcí. Na nich jsme se snažili seznámit účastníky s problematikou projektování,…

číst více