Význam osvětlení v silničním provozu

Motto: Vidíme jen to, co je osvětlené V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém…

číst více

Delta Orinoka

Motto: Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Moliére – Lakomec Ještě před třemi roky žili indiáni na Orinoku nezasaženi civilizací spokojeně a šťastně. Až přijeli první turisté. Indiánům se zalíbilo pestré oblečení. Pak přišli na to, že potřebují motorové čluny místo kanoí. Najednou se neobejdou bez dieselagregátu. Byť ho mají jen…

číst více

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce – uvedení na pravou míru

Nedávno obdržely obce „Jednoduchou příručku…“ [1], která byla avizovaná v minulém čísle časopisu Pro města a obce [2]. Rád bych uvedl některá tvrzení onoho dokumentu na pravou míru. Především – Příručka není závazný dokument, jen doporučení. Nekvalifikované. Kdyby se na Příručce podíleli skuteční znalci, tak by neobsahovala dále popsané chyby.

číst více

Osvětlování neosvětlitelných komunikací

Jsou místa, kde od domu k domu jsou cesty daleké, a marné jest volání po zřízení vyhovujícího veřejného osvětlení. Není to možné bez nepřiměřených investic. Nebo prostě proto, že obecní pokladna zeje prázdnotou a dotační koruny jsou nedosažitelné. Ostatně, někdy by nepomohla ani dotace.

číst více

Příběh jednoho města

Bylo jednou jedno město… Radní toho města vypsali výběrové řízení na dodávku veřejného osvětlení. Moc se jim to nepovedlo.  Ale to by nebylo nejhorší, kdyby nevyhrál dodavatel, který nebyl právě solidní. Dodal jiná svítidla, než slíbil. Svítidla levná, jakoby poskládaná v nějaké garáží. Na první pohled nikdo nic nepoznal… 

číst více

Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona

Jak název napovídá, klíčovými hesly předmětného příspěvku[1] jsou veřejné osvětlení, obec a zákon (v širším smyslu [2]). Pokusíme se přiblížit, jak dané pojmy spolu souvisí a jaký závěr nám z jejich vztahu vyplývá. NENÍ OBEC JAKO OBEC Není nutno v obecné rovině objasňovat hesla „veřejné osvětlení“ či „obec“. Ať laik nebo profesionál, bez větších potíží dokáže…

číst více

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

Cílem následujícího příspěvku je poskytnout základní přehled témat, která je nutné řešit při přípravě a uzavírání smluv o zhotovení veřejného osvětlení[1] v souladu s novým občanským zákoníkem. Chcete-li, aby smlouva sloužila jako účinný nástroj k vynucení řádného zhotovení díla, jeho zaplacení a veškerých dalších povinností a aby v důsledku ní nevznikaly zbytečné spory, je potřeba dbát na některá základní…

číst více

Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva

Technické normy mají v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně závaznými se stanou až tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Tento dvojí režim platí i pro oblast veřejného osvětlení. V praxi však i odchýlení se od norem doporučujícího charakteru může mít nepříjemné následky.   K ZÁVAZNOSTI ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM České technické…

číst více

O světle

Smyslem tohoto textu je poskytnout základní informace o tom, jak zpracovat nejrůznější světelně technické úlohy tak, aby řešení přinášelo co nejoptimálnější podmínky pro vidění. Malý příklad – bytové osvětlení – procházíte-li večerním městem, je vidět, jak za okny svítí pouze obrazovky televizních přijímačů. Je to zakořeněný a nezdravý zlozvyk (nemyslím nyní nahlížení…

číst více

Útlum zvuku stěnou konečné délky

Tento článek navazuje na pojednání [4] z roku 2010. Vlnovou teorii světla a jeho ohyb zdůvodnil francouzský fyzik Augustin Jean Fresnel (1788–1827). Zanedlouho vzpomeneme dvoustého výročí jeho objevu. V roce 1819 získal Fresnel za pojednání o ohybu vlnění cenu Francouzské akademie věd. Útlum vlnění je způsoben interferencí. Zákony ohybu vlnění platí i pro zvuk…

číst více