Prostorová regulace = úspory nákladů na vytápění

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. PROSTOROVÁ REGULACE Prostorová regulace programově řízenými elektronickými regulačními ventily se servopohonem zajišťuje dodávku tepla přesně v požadovaném, naprogramovaném množství . Servopohony dostávají pokyn k otevření, nebo zavření (přivření) termoregulačních ventilů od řídící jednotky, která porovnává skutečně naměřenou teplotu v místnosti s teplotou…

číst více