Význam osvětlení v silničním provozu

Motto: Vidíme jen to, co je osvětlené V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém…

číst více

Delta Orinoka

Motto: Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Moliére – Lakomec Ještě před třemi roky žili indiáni na Orinoku nezasaženi civilizací spokojeně a šťastně. Až přijeli první turisté. Indiánům se zalíbilo pestré oblečení. Pak přišli na to, že potřebují motorové čluny místo kanoí. Najednou se neobejdou bez dieselagregátu. Byť ho mají jen…

číst více

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce – uvedení na pravou míru

Nedávno obdržely obce „Jednoduchou příručku…“ [1], která byla avizovaná v minulém čísle časopisu Pro města a obce [2]. Rád bych uvedl některá tvrzení onoho dokumentu na pravou míru. Především – Příručka není závazný dokument, jen doporučení. Nekvalifikované. Kdyby se na Příručce podíleli skuteční znalci, tak by neobsahovala dále popsané chyby.

číst více

Osvětlování neosvětlitelných komunikací

Jsou místa, kde od domu k domu jsou cesty daleké, a marné jest volání po zřízení vyhovujícího veřejného osvětlení. Není to možné bez nepřiměřených investic. Nebo prostě proto, že obecní pokladna zeje prázdnotou a dotační koruny jsou nedosažitelné. Ostatně, někdy by nepomohla ani dotace.

číst více

Příběh jednoho města

Bylo jednou jedno město… Radní toho města vypsali výběrové řízení na dodávku veřejného osvětlení. Moc se jim to nepovedlo.  Ale to by nebylo nejhorší, kdyby nevyhrál dodavatel, který nebyl právě solidní. Dodal jiná svítidla, než slíbil. Svítidla levná, jakoby poskládaná v nějaké garáží. Na první pohled nikdo nic nepoznal… 

číst více

O světle

Smyslem tohoto textu je poskytnout základní informace o tom, jak zpracovat nejrůznější světelně technické úlohy tak, aby řešení přinášelo co nejoptimálnější podmínky pro vidění. Malý příklad – bytové osvětlení – procházíte-li večerním městem, je vidět, jak za okny svítí pouze obrazovky televizních přijímačů. Je to zakořeněný a nezdravý zlozvyk (nemyslím nyní nahlížení…

číst více

Chytré(?) osvětlení

Před časem jsem byl „na jednom“ se svým přítelem psychiatrem. Ještě dříve, než došlo k neodvratitelnému odumírání našich mozkových buněk, započal rozhovor o inteligenci lidstva. Na slovo vzatý odborník mě ujistil, že IQ ustavičně roste. Jen se nikde nahlas nehovoří o tom, že neustále klesá náročnost zkušebních testů. A to dokonce rychleji, než vzrůstá…

číst více

Význam osvětlení v silničním provozu

Vidíme jen to, co je osvětlené V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém prostředí,…

číst více

Náhrada světelných zdrojů ve svítidlech za úsporné zdroje světla

Výměna stávajícího světelného zdroje ve svítidle musí být v souladu s podmínkami Zákona 22/1997 Sb. doplněného Zákonem 71/2000 Sb., který vláda ČR ratifikovala a je doplněn Nařízením vlády 168/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády 281/2000 Sb. a Nařízením vlády 169/1997 Sb. z hlediska EMC (elektromegnetická kompatibilita – radiové odrušení).

číst více