Chytré(?) osvětlení

Před časem jsem byl „na jednom“ se svým přítelem psychiatrem. Ještě dříve, než došlo k neodvratitelnému odumírání našich mozkových buněk, započal rozhovor o inteligenci lidstva. Na slovo vzatý odborník mě ujistil, že IQ ustavičně roste. Jen se nikde nahlas nehovoří o tom, že neustále klesá náročnost zkušebních testů. A to dokonce rychleji, než vzrůstá…

číst více

Prostorová regulace = úspory nákladů na vytápění

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. PROSTOROVÁ REGULACE Prostorová regulace programově řízenými elektronickými regulačními ventily se servopohonem zajišťuje dodávku tepla přesně v požadovaném, naprogramovaném množství . Servopohony dostávají pokyn k otevření, nebo zavření (přivření) termoregulačních ventilů od řídící jednotky, která porovnává skutečně naměřenou teplotu v místnosti s teplotou…

číst více

Význam osvětlení v silničním provozu

Vidíme jen to, co je osvětlené V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém prostředí,…

číst více

Náhrada světelných zdrojů ve svítidlech za úsporné zdroje světla

Výměna stávajícího světelného zdroje ve svítidle musí být v souladu s podmínkami Zákona 22/1997 Sb. doplněného Zákonem 71/2000 Sb., který vláda ČR ratifikovala a je doplněn Nařízením vlády 168/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády 281/2000 Sb. a Nařízením vlády 169/1997 Sb. z hlediska EMC (elektromegnetická kompatibilita – radiové odrušení).

číst více