Členství

Institut pro rozvoj měst a obcí je zapsaný spolek, který si klade za úkol pomáhat městům a obcím v jejich rozvoji. Aby byl užitečným partnerem sdružuje významné společnosti a odborníky…..

Členem Institutu se může stát především město nebo obec, ale také právnické nebo fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a především mají čistý morální kredit.

Zájemce o členství zašle přihlášku (pdfdoc) v elektronické podobě na adresu spolku.