Institut pro rozvoj měst a obcí – 2016/7

Bývá zvykem na konci či počátku roku rekapitulovat a zahledět se do budoucnosti. Učiním tak i já. Nikoliv za svoji osobu, ale za spolek, kterému mám tu čest předsedat.

V loňském roce proběhlo několik akcí. Byla to například čtvrtletní setkání se zástupci měst a obcí. Na nich jsme se snažili seznámit účastníky s problematikou projektování, realizace, ale i provozu veřejného osvětlení. Ale nezůstali jsme jen u osvětlování. Pokusili jsme se poradit, jak se vypořádat s nástrahami výběrových řízení.

Pro členy byl uspořádán bezplatný základní kurs světelné techniky. Od opravdových základů až po speciální úkoly, jako je problematika rušivého světla nebo přisvětlování chodců na přechodech.

Uspořádali jsme klubové večery, které byly spojeny s úvodní odbornou besedou a pokračovaly volným posezením, kdy se členové mezi sebou lépe poznali a nejednou navázali nejen přátelské, ale i pracovní vztahy. Takové byly večery v Praze, Kutné Hoře, archeoskanzenu Modrá u Velehradu nebo v podzámčí Hluboké.

V řadě případů jsme pomohli obcím nastavit dobré podmínky výběrových řízení. Nejednou jsme tak pomohli zachránit město před nepoctivými dodavateli. Ale přispěli jsme i v případě, že nesolidní firma do města již pronikla. Jeden příklad za všechny – s naší podporou se podařilo z města „vyhnat“ dodavatele nekvalitních osvětlovacích soustav. To přesto, že nesolidní firma již stovky svítidel namontovala a žila v přesvědčení, že nikdo nesebere odvahu hotové dílo zcela odstranit.

Také jsme spolupracovali odborně i organizačně s jinými spolky a organizacemi na seminářích a konferencích. Například s Českou společností pro osvětlování nebo firmou Semkon, která se zabývá pořádáním konferencí.

S podzimem spolková činnost mírně ochabla. To proto, že nás okolnosti donutily soustředit síly na odpor proti snahám ochromit chod spolku. Museli jsme změnit sídlo, založit novou internetovou prezentaci – www.irmo.EU (prezentaci zatím nepříliš velkou, ale vynasnažíme se ji co nejdříve vylepšit). Nepřispělo ani to, že nám byla zcizena část majetku. Jen prosím, nezaměňujte Institut pro rozvoj měst a obcí se spolkem, který zneužívá naší práce například tím, že se nechal zapsat do rejstříku pod zkratkou našeho spolku a připravil nás o původní image i webové stránky. Jen velice pozorný návštěvník odhalí, že se ona internetová prezentace netýká našeho spolku.

Co tě nezabije, to tě posílí.

Tak se opět chystáme uspořádat v různých končinách republiky setkání s obcemi i odborníky.

Pro členy je připravován další kurs zaměřený na novelizované normy pro osvětlování pozemních komunikací.

I letos budeme aktivními účastníky řady seminářů a konferencí, v několika případech se budeme podílet i organizačně.

Chceme rozšířit spolek o další odborníky, abychom byli schopni pomáhat obcím v co nejširším záběru. Vznikají pracovní skupiny, které budou řešit problémy obcí i odborné problémy zajímající členy spolku. Nejen z oblasti osvětlování. Dveře našeho spolku jsou příchozím otevřené.

Chceme požádat členy o vyšší aktivitu a spolupodílení se na činnosti spolku třeba tím, že se zapojí do činnosti pracovních skupin. Hlavně chceme napříště zabránit tomu, aby výsledky naší práce a myšlenky našeho spolku byly zneužity komerčními subjekty ke komerčním cílům.