Konference v Hluboké nad Vltavou

První konferenci začínající sezóny hostilo malebné prostředí Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou 13. března 2016. I v letošním roce je program konference doprovázen klubovými večery členů institutu.

V úvodu konference přivítal účastníky starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa spolu s předsedou IRMO Tomášem Maixnerem.

Po úvodním slově převzal roli moderátora Jiří Hochman a zahájil hlavní část dne první přednáškou na téma Postup při zjišťování současného stavu veřejného osvětlení. Přednášku věnoval základním dokumentům nezbytných pro efektivní správu, realizaci výstavby či rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení (VO). Výklad posluchačům poskytl vhled do problematiky VO a umožnil snazší orientaci v tématech, která zazněla později.

„Při zpracování energetického auditu je zapotřebí zohlednit příkony celého svítidla, tj. nejen světelného zdroje, ale i celého napájecího zdroje.“

Orientace v normách, náležitosti a forma zpracování generelu, to jsou informace, které se posluchači mohli dozvědět z přednášky Tomáše Maixnera nazvané Jak dosáhnout souladu norem s požadavky projektu obce.

„Zatřídění se provádí podle technické normy ČSN CEN/TR 13201-1. Požadavky na kvantitu a kvalitu osvětlení jsou v normě ČSN EN 13201-2. Obě normy, stejně jako ČSN EN 12301-3 a -4 byly novelizovány.“

Začínáme šetřit, tak zněl název přednášky Petra Nováka. Uvedl příklady finančního čerpání z dotačních titulů včetně výhod i případných rizik, která mohou ohrožovat obec při nesprávném postupu.

„Zpracování podkladů některými „profesionály“ bývá nekorektní a sleduje jediný cíl. Aby vše na oko vyšlo. Ale co kontrola po skončení investice?“

Pro správný kontinuální rozvoj VO v obci i pro podání žádosti o dotaci je zapotřebí zpracovat Koncepci rozvoje veřejného osvětlení a z jejích závěrů vycházet. A právě na toto téma se zaměřil Miroslav Zemánek.

„Koncepce je dokument, který hledá průnik mezi technickými, ekonomickými a případně architektonickými návrhy. Jedná se o dlouhodobé řešení aplikované globálně na celé území, které se musí opírat o platné normy a zákony.“

Z koncepce se pozornost přenesla k praxi ve výstavbě VO. Výběru dodavatele, ale také názorným ukázkám z výstavby se ve svém vstupu věnoval Vladimír Slavíček.

„Stavba začíná výkopy a základy stožárů, už v této fázi jde o životnost soustavy.“

Přednáška Náležitosti dokumentace a světelně technický projekt měla dva přednášející. Miroslav Zemánek mluvil o náležitostech dokumentace pro projekty výstavby veřejného osvětlení a infrastruktury a dokumentaci staveb dle současné zákonné úpravy. Mirza Hadžiosmanovič se ve svém výkladu věnoval světelně technickému projektu.

„Jaké jsou sledované parametry na komunikacích? Jedná se o osvětlenost, jas, rovnoměrnost osvětlení, oslnění, barevná teplota, index barevného podání, činitel osvětlení okolí komunikace.“

Praktické ukázky z nepovedených výběrových řízení. Přednáška, jež vylíčila příběh města, kde se z dobrého záměru rekonstrukce VO stal zlý sen. Jak město situaci s pomocí IRMO vyřešilo, se mohli posluchači dozvědět na přednášce Jiřího Hochmana.

„Přes opakované výhrůžky investor dílo nepřevzal. Zástupci města předali ČOI stížnost na kvalitu svítidel. Na zhotovitele podali žalobu. Nakonec došlo k dohodě a mimosoudnímu vyrovnání. „Zhotovitel“ na své náklady demontoval a odvezl všechna svítidla a vrátil veškeré přijaté peníze.“