Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

Cílem následujícího příspěvku je poskytnout základní přehled témat, která je nutné řešit při přípravě a uzavírání smluv o zhotovení veřejného osvětlení[1] v souladu s novým občanským zákoníkem. Chcete-li, aby smlouva sloužila jako účinný nástroj k vynucení řádného zhotovení díla, jeho zaplacení a veškerých dalších povinností a aby v důsledku ní nevznikaly zbytečné spory, je potřeba dbát na některá základní…

číst více

Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva

Technické normy mají v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně závaznými se stanou až tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Tento dvojí režim platí i pro oblast veřejného osvětlení. V praxi však i odchýlení se od norem doporučujícího charakteru může mít nepříjemné následky.   K ZÁVAZNOSTI ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM České technické…

číst více

O světle

Smyslem tohoto textu je poskytnout základní informace o tom, jak zpracovat nejrůznější světelně technické úlohy tak, aby řešení přinášelo co nejoptimálnější podmínky pro vidění. Malý příklad – bytové osvětlení – procházíte-li večerním městem, je vidět, jak za okny svítí pouze obrazovky televizních přijímačů. Je to zakořeněný a nezdravý zlozvyk (nemyslím nyní nahlížení…

číst více

Útlum zvuku stěnou konečné délky

Tento článek navazuje na pojednání [4] z roku 2010. Vlnovou teorii světla a jeho ohyb zdůvodnil francouzský fyzik Augustin Jean Fresnel (1788–1827). Zanedlouho vzpomeneme dvoustého výročí jeho objevu. V roce 1819 získal Fresnel za pojednání o ohybu vlnění cenu Francouzské akademie věd. Útlum vlnění je způsoben interferencí. Zákony ohybu vlnění platí i pro zvuk…

číst více

Chytré(?) osvětlení

Před časem jsem byl „na jednom“ se svým přítelem psychiatrem. Ještě dříve, než došlo k neodvratitelnému odumírání našich mozkových buněk, započal rozhovor o inteligenci lidstva. Na slovo vzatý odborník mě ujistil, že IQ ustavičně roste. Jen se nikde nahlas nehovoří o tom, že neustále klesá náročnost zkušebních testů. A to dokonce rychleji, než vzrůstá…

číst více

Konference v Hluboké nad Vltavou

První konferenci začínající sezóny hostilo malebné prostředí Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou 13. března 2016. I v letošním roce je program konference doprovázen klubovými večery členů institutu. V úvodu konference přivítal účastníky starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa spolu s předsedou IRMO Tomášem Maixnerem. Po úvodním slově převzal roli moderátora Jiří Hochman a zahájil hlavní část…

číst více

Prostorová regulace = úspory nákladů na vytápění

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. PROSTOROVÁ REGULACE Prostorová regulace programově řízenými elektronickými regulačními ventily se servopohonem zajišťuje dodávku tepla přesně v požadovaném, naprogramovaném množství . Servopohony dostávají pokyn k otevření, nebo zavření (přivření) termoregulačních ventilů od řídící jednotky, která porovnává skutečně naměřenou teplotu v místnosti s teplotou…

číst více

Význam osvětlení v silničním provozu

Vidíme jen to, co je osvětlené V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém prostředí,…

číst více

Institut pro rozvoj měst a obcí – 2016/7

Bývá zvykem na konci či počátku roku rekapitulovat a zahledět se do budoucnosti. Učiním tak i já. Nikoliv za svoji osobu, ale za spolek, kterému mám tu čest předsedat. V loňském roce proběhlo několik akcí. Byla to například čtvrtletní setkání se zástupci měst a obcí. Na nich jsme se snažili seznámit účastníky s problematikou projektování,…

číst více

Náhrada světelných zdrojů ve svítidlech za úsporné zdroje světla

Výměna stávajícího světelného zdroje ve svítidle musí být v souladu s podmínkami Zákona 22/1997 Sb. doplněného Zákonem 71/2000 Sb., který vláda ČR ratifikovala a je doplněn Nařízením vlády 168/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády 281/2000 Sb. a Nařízením vlády 169/1997 Sb. z hlediska EMC (elektromegnetická kompatibilita – radiové odrušení).

číst více