Příběh jednoho města

Bylo jednou jedno město…

Radní toho města vypsali výběrové řízení na dodávku veřejného osvětlení. Moc se jim to nepovedlo.  Ale to by nebylo nejhorší, kdyby nevyhrál dodavatel, který nebyl právě solidní. Dodal jiná svítidla, než slíbil. Svítidla levná, jakoby poskládaná v nějaké garáží. Na první pohled nikdo nic nepoznal… 

Až si obyvatelstvo počalo stěžovat, že vidí o poznání hůř. Správci města požádali dodavatele, aby ustal v další činnosti, než se vše vysvětlí. Ten však znásobil své úsilí. Přece nikdo nesundá namontovaná svítidla. Zejména ne tehdy, když se již postaral o ekologickou „likvidaci“ těch starých.

Správci města si vyžádali měření osvětlení. A nekorektní dodavatel si najal na práci stejně bezzásadovou společnost, přestože certifikovanou. Ta upravila měření tak, aby vše vypadalo jakoby v nejlepším pořádku.

V té chvíli šel kolem pohádkový dědeček a prozradil městu, že jsou i slušné firmy. Dědečkem doporučená firma provedla měření a ukázalo se, že osvětlení není v pořádku. Přišla i na to, že nejsou v pořádku ani dodaná svítidla. Ani jedno z kontrolovaných svítidel (byly jich desítky) nesplňovalo předpisy a dokonce nesmělo být provozováno.

Dodavatel byl vyzván k nápravě. Nestalo se.

Byl vyzván, aby soustavu uvedl do původního stavu a vrátil peníze, které již dostal. Nestalo se.

Správce veřejného osvětlen však věřil, že (v pohádkách) vítězí dobro. Objel celou republiku a vypůjčil si svítidla. Potom ta nekvalitní pod dozorem nezávislých pozorovatelů nahradil. Vypsal nové výběrové řízení a postěžoval si na nepoctivého dodavatele u patřičných institucí.

Jak to skončilo? Překvapivě jako v pohádce. Zlý dodavatel vrátil peníze a odvezl si nekvalitní svítidla (a možná se pokusil je prodat jinde).  Nový dodavatel byl poctivý a ve městě svítí nové veřejné osvětlení tak, jak se sluší a patří.

Autor: Jiří Hochman