Prostorová regulace = úspory nákladů na vytápění

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov pouze v požadované době a na požadovanou teplotu.

PROSTOROVÁ REGULACE

Prostorová regulace programově řízenými elektronickými regulačními ventily se servopohonem zajišťuje dodávku tepla přesně v požadovaném, naprogramovaném množství . Servopohony dostávají pokyn k otevření, nebo zavření (přivření) termoregulačních ventilů od řídící jednotky, která porovnává skutečně naměřenou teplotu v místnosti s teplotou naprogramovanou. V době nepřítomnosti uživatelů budov teplota v budovách udržována na nižší úrovni.

Jednotlivé komponenty prostorové regulace jsou tyto:

  • Řídící jednotka
  • Elektronické hlavice se servopohonem
  • Datová sběrnice

2

Elektronické regulační ventily jsou tedy řízeny řídícími jednotkami, které jsou monitorovány a řízeny prostřednictvím web serveru. Přístup k webserveru je pro uživatele zajištěn z kteréhokoli počítače s připojením na internet. Dispečerským pracovištěm tedy může být kancelář dispečera, jeho pracovna doma či kterékoli místo s internetovým připojením.

Prostorovou regulaci je zajištěno nezávislé řízení teploty v každém prostoru samostatně. Každá místnost či prostor má svůj teplotní režim a tak nedochází k přetápění/podchlazení jak tomu bývá u většiny regulací s jedním referenčním měřením.

Regulace vytápění pak funguje tak, že každá místnost či každé otopné těleso má vlastní měření teploty. Naměřená teplota je srovnávána s naprogramovaným teplotním průběhem a dle výsledku srovnání aktuální teploty s naprogramovanou je regulováno vytápění v daném prostoru. Samotná regulace pak probíhá otevíráním nebo zavíráním elektronických termoregulačních ventilů.

3

ÚSPORA NÁKLADŮ

Instalace prostorové regulace je spojena se zajímavými úsporami nákladů na vytápění budov v řádech desítek procent . Vzhledem k tomu, že náklady na instalaci prostorové regulace nejsou vysoké, jde o opatření se zajímavou návratností nákladů z dosažených úspor .

Autor: Jiří Kamýček