Technika osvětlování XXVIII – Dny Josefa Lindy

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

pořádají konferenci
TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXVIII 
DNY JOSEFA LINDY

Konference je zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení.

Konferenci podporuje také náš Institut. Vyjednali jsme také slevu. Stejnou jako mají členové České společnosti pro osvětlování. Více informací naleznete zde.